OGŁOSZENIA


KRUSZYWO CERTYD - oczyszczanie ścieków

2023-06-14

 

 

CERTYD® używany jest jako wypełnienie złóż hydrofitowych

 stosowanych do oczyszczania ścieków bytowych (oczyszczalnie przydomowe), komunalnych, przemysłowych oraz odzysku wody ze ścieków

 

 

Badania potwierdzające możliwość zastosowania kruszywa Certyd® w technologii oczyszczania ścieków przeprowadzono na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku, Politechniki Białostockiej.

M: w.dabrowski@pb.edu.pl

 


KRUSZYWO JEST IDEALNE DO:

  • lekkich betonów konstrukcyjnych
  • betonu jamistego
  • drogownictwa
  • lekkich prefabrykowanych elementów budowlanych
  • warstw termoizolacyjnych
  • tynków, zapraw i elementów ciepłochłonnych
  • upraw bezglebowych - jako podłoże
  • geotechniki
  • izolacji na gruncie i stropach
  • warstw drenażowych

LSA sp. z o.o.
ul. Gen. Władysława Andersa 3
15-124 Białystok
tel.: 85 733 61 40
fax: 85 733 61 45