KONTAKT

Dane firmy:                                                    Adres do korespondencji:

                                                                    

 

LSA sp. z o.o.                                                                        LSA sp. z o.o.
15-124 Białystok                                                                     15-100 Białystok 27,

ul. Gen. Władysława Andersa 15                                            skr. pocztowa 3

 

          tel.:  85 733 61 40
          fax:  85 733 61 45

          e-mail: biuro@lsa.biz.pl

NIP 966-18-33-865

KRS 0000310120
REGON 200062153

 

 

 

 

 

Adres Zakładu

Zakład Produkcji Kruszyw LSA
Sowlany /k. Białegostoku

ul. Św. Marka 2/1

15-528 Białystok

 

 

 


 

KRUSZYWO JEST IDEALNE DO:

  • lekkich betonów konstrukcyjnych
  • betonu jamistego
  • drogownictwa
  • lekkich prefabrykowanych elementów budowlanych
  • warstw termoizolacyjnych
  • tynków, zapraw i elementów ciepłochłonnych
  • upraw bezglebowych - jako podłoże
  • geotechniki
  • izolacji na gruncie i stropach
  • warstw drenażowych

LSA sp. z o.o.
ul. Gen. Władysława Andersa 3
15-124 Białystok
tel.: 85 733 61 40
fax: 85 733 61 45