KRUSZYWO

Kruszywo CERTYD ze względu na swoje parametry techniczne jest konkurencją dla produktów naturalnych. Ma znacznie szersze zastosowanie niż kruszywa naturalne. Jego zaletami są waga oraz wytrzymałość. Gęstość nasypowa w zależności od frakcji produktu waha się w granicach 550 - 720 kg/m3. Gwarantowana odporność na miażdżenie wynosi 5 MPa.

 

Charakterystyka CERTYDU i jego właściwości spełniają wymagania normowe dla kruszyw lekkich (PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy, PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń).

 

Kruszywo CERTYD jest:

 • porowate, lekkie i wysokowytrzymałe
 • odporne na działanie grzybów, pleśni, gryzoni i owadów
 • obojętne chemicznie, a więc bezpieczne dla środowiska i ludzi
 • całkowicie mrozoodporne i ognioodporne
 • o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych i akustycznych
 • nie ulegające rozkładowi, wielokrotnego użytku
 • paroprzepuszczalne

 

Zastosowanie:

 • betony konstrukcyjne
 • lekkie betony konstrukcyjne
 • lekkie betony
 • betony jamiste
 • lekkie prefabrykowane elementy budowlane
 • ciepłe posadzki i stropy przemysłowe
 • tynki, zaprawy i elementy ciepłochronne
 • warstwy termoizolacyjne
 • geotechnika
 • warstwy drenażowe
 • drogownictwo
 • podłoża do upraw hydroponicznych

KRUSZYWO JEST IDEALNE DO:

 • lekkich betonów konstrukcyjnych
 • betonu jamistego
 • drogownictwa
 • lekkich prefabrykowanych elementów budowlanych
 • warstw termoizolacyjnych
 • tynków, zapraw i elementów ciepłochłonnych
 • upraw bezglebowych - jako podłoże
 • geotechniki
 • izolacji na gruncie i stropach
 • warstw drenażowych

LSA sp. z o.o.
ul. Gen. Władysława Andersa 3
15-124 Białystok
tel.: 85 733 61 40
fax: 85 733 61 45