FIRMA

„TWORZYMY NOWE W ZGODZIE Z NATURĄ”

 

 

LSA no innowacyjna firma zajmująca się przetwarzaniem popiołów i odpadów przemysłowych na bezpieczne, lekkie kruszywa sztuczne. Nasza technologia jest nowatorska w skali światowej, chroniona szeregiem międzynarodowych patentów. Stosowany przez nas proces wytwarzania jest ekologicznym, korzystnym energetycznie i ekonomicznie sposobem zagospodarowania odpadów. Umożliwia otrzymanie atrakcyjnego wyrobu wyłącznie z surowców poprzemysłowych. Atutem nszej metody jest bezodpadowość, a także możliwość wykorzystania pozostałości poprodukcyjnych, których do tej pory nikt nie potrafił zagospodarować.

 

Możemy przetwarzać m. in.:

 • popioły elektrowniane ze spalania węgla kamiennego i brunatnego
 • popioły elektrowniane ze współspalania węgla z biomasą
 • odpady pogórnicze
 • osady ściekowe
 • fosfogipsy

 

Produktem w naszej technologii może być kruszywo i/lub energia cieplna. Kruszywo jest produktem handlowym, całkowicie niepalnym, mrozoodpornym i wysokowytrzymałym. Kruszywo z popiołów elektrownianych, produkowane w naszej technologii spełnia wymagania normowe dla kruszyw lekkich (PN-EN 13055-1, PN-EN 13055-2).

KRUSZYWO JEST IDEALNE DO:

 • lekkich betonów konstrukcyjnych
 • betonu jamistego
 • drogownictwa
 • lekkich prefabrykowanych elementów budowlanych
 • warstw termoizolacyjnych
 • tynków, zapraw i elementów ciepłochłonnych
 • upraw bezglebowych - jako podłoże
 • geotechniki
 • izolacji na gruncie i stropach
 • warstw drenażowych

LSA sp. z o.o.
ul. Gen. Władysława Andersa 3
15-124 Białystok
tel.: 85 733 61 40
fax: 85 733 61 45