TECHNOLOGIA

Najważniejsze zalety technologii LSA

 

Otrzymane kruszywo jest produktem w pełni ekologicznym, bezpiecznym, a także opłacalnym ekonomicznie, o szerokim       spektrum zastosowania w budownictwie, drogownictwie czy ogrodnictwie;

 

►  Proces spiekania jest autotermiczny - paliwo zewnętrzne potrzebne jest jedynie do zainicjowania spiekania;

 

Odzyskiwane jest ciepło procesowe (spaliny o temp. do 1000°C), które częściowo wykorzystywane jest do celów produkcyjnych, a nadwyżka może być przetwarzana na centralne ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową lub energię elektryczną;

 

Działalność proekologiczna - rekultuwacja dużych terenów poprzez likwidację hałd poprzemysłowych lub zapobieganie ich powstawania;

 

Technologia całkowicie bezodpadowa;

 

Uniwersalność - surowiec może być dostarczany z hałd, jak i bieżącej produkcji;

 

Elastyczność i modułowość - technologia indywidualnie dostosowana do potrzeb klienta, możliwośći surowcowych i lokalizacyjnych;

 

► Pełna automatyzacja procesu wytwórczego - do obsługi produkcji potrzeba jedynie czterech pracowników na jednej zmianie.

 

 

 

 

 

Prace badawcze nad technologia prowadzone były od 1999 roku. Pierwsze wdrożenie tj. ciągła praca zakładu produkcyjnego nastąpiło w 2014 roku. Zakład z wykorzystaniem tej technologii działa w Sowlanach k/Białegostoku. Zbudowany został w bezpośrednim sąsiedztwie hałdy elektrociepłowni. Wykorzystywanym surowcem jest popiół elektrowniany ze spalania węgla kamiennego (odpad o kodzie 10 01 02 - popioły lotne z węgla oraz 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów). Cała technologia jest chroniona szeregiem międzynarodowych patentów.

 

 

Zakład ma wydajność ok. 50 000 ton kruszywa na rok, dodatkową korzyścią z pracy instalacji jest produkcja ok. 3 MW ciepła.

KRUSZYWO JEST IDEALNE DO:

  • lekkich betonów konstrukcyjnych
  • betonu jamistego
  • drogownictwa
  • lekkich prefabrykowanych elementów budowlanych
  • warstw termoizolacyjnych
  • tynków, zapraw i elementów ciepłochłonnych
  • upraw bezglebowych - jako podłoże
  • geotechniki
  • izolacji na gruncie i stropach
  • warstw drenażowych

LSA sp. z o.o.
ul. Gen. Władysława Andersa 3
15-124 Białystok
tel.: 85 733 61 40
fax: 85 733 61 45