MATERIAŁY PROMOCYJNE UE

W wyniku oceny złożonego przez Spółkę wniosku o dofinansowanie zostało przyznane LSA Sp. o.o. wsparcie finansowe w wysokości 9.954.445,00 zł na realizację projektu: „Prace B+R oraz wdrożenie technologii wytwarzania lekkiego kruszywa popiołoporytowego LSA”. W dniu 21.09.2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

DOTACJE NA INNOWACJE
,,Ochrona patentowa w Chinach, Kanadzie, USA i Ukrainie wynalazku pn.
,,Przeciwprądowa suszarnia szybowa z ruchomymi półkami do suszenia
aglomeratów o niewielkiej wytrzymałości mechanicznej”
Nazwa beneficjenta: LSA Sp. z o.o.
Wartość projektu: 217.267,00 PLN
Wartość dofinansowania: 129.190,00 PLN
W tym ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego: 109.811,50 PLN
Okres realizacji: 2011 – 2015
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
DOTACJE NA INNOWACJE
Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku pn.
,,Przeciwprądowa suszarnia szybowa z ruchomymi półkami do suszenia
aglomeratów o niewielkiej wytrzymałości mechanicznej”
Nazwa beneficjenta: LSA Sp. z o.o.
Wartość projektu: 105.310,00 PLN
Wartość dofinansowania: 66.332,00 PLN
W tym ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego: 56.382,20 PLN
Okres realizacji: 2011 – 2015
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
DOTACJE NA INNOWACJE
Prace B+R oraz wdrożenie technologii wytwarzania
lekkiego kruszywa popiołoporytowego LSA
Nazwa beneficjenta: LSA Sp. z o.o.
Wartość projektu: 25.827.284,48 PLN
Wartość dofinansowania: 14.202.337,00 PLN
W tym ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12.071.986,45 PLN
Okres realizacji: 2010 – 2015
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
DOTACJE NA INNOWACJE
Ochrona własności przemysłowej wynalazku pt.
,,Sposób wysokotemperaturowej utylizacji fosfogipsu”
Nazwa beneficjenta: LSA Sp. z o.o.
Wartość projektu: 82.654,00 PLN
Wartość dofinansowania: 53.832,00 PLN
W tym ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego: 45.757,20 PLN
Okres realizacji: 2013 – 2015
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Inwestujemy w Waszą przyszłość

KRUSZYWO JEST IDEALNE DO:

  • lekkich betonów konstrukcyjnych
  • betonu jamistego
  • drogownictwa
  • lekkich prefabrykowanych elementów budowlanych
  • warstw termoizolacyjnych
  • tynków, zapraw i elementów ciepłochłonnych
  • upraw bezglebowych - jako podłoże
  • geotechniki
  • izolacji na gruncie i stropach
  • warstw drenażowych

LSA sp. z o.o.
ul. Gen. Władysława Andersa 3
15-124 Białystok
tel.: 85 733 61 40
fax: 85 733 61 45