OGŁOSZENIA


Zielony dach

2023-05-12

 

 

Zielone dachy są coraz bardziej popularnym rozwiązaniem stosowanym w nowoczesnym budownictwie. Pozwalają uzyskać dodatkową zieloną przestrzeń w miejscach dotychczas niewykorzystywanych. Materiały do konstrukcji zielonych dachów muszą być lekkie, powinny dobrze odprowadzać nadmiar wód opadowych oraz posiadać dobrą izolację termiczną. CERTYD spełnia wszystkie te warunki.

 

 

Nasze kruszywo ze względu na swoje właściwości jest doskonałym izolatorem termicznym oraz stanowi idealną warstwę drenażową. Dodatkowo zmieszane z ziemią spulchnia ją, zapewnia lepszy dostęp powietrza i wody do systemu korzeniowego roślin, a jednocześnie ze względu na to, że jest lekkie, pozwala na zmniejszenie ciężaru stropu.

 

 


KRUSZYWO JEST IDEALNE DO:

  • lekkich betonów konstrukcyjnych
  • betonu jamistego
  • drogownictwa
  • lekkich prefabrykowanych elementów budowlanych
  • warstw termoizolacyjnych
  • tynków, zapraw i elementów ciepłochłonnych
  • upraw bezglebowych - jako podłoże
  • geotechniki
  • izolacji na gruncie i stropach
  • warstw drenażowych

LSA sp. z o.o.
ul. Gen. Władysława Andersa 3
15-124 Białystok
tel.: 85 733 61 40
fax: 85 733 61 45